Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị Hỏi đáp, Phản ánh kiến nghị

hỏi về khoảng lùi từ chỉ giới đỏ

Nhà tôi nằm trên trục đường quy hoạch chưa triển khai, đường theo quy hoạch là 21.5m, vỉa hè mỗi bên 5m, giao cắt đường Triều Khúc, tôi dự định làm lại nhà , làm hồ sơ xin phép, theo các tiêu, quy chuẩn hiện hành tôi nghiên cứu tham khảo thì với công trình như nhà tôi( 2 tầng 1 tum) thì được phép làm sát chỉ giới đỏ và có ban công đua ra ngoài chỉ giới 0.9m với ban công ở trên cao trên 3.5m từ vỉa hè, tuy nhiên bên Quận và Phường đều trả lời là không được phép đua bất kỳ phần nào ra khỏi chỉ giới đỏ- "theo luật mới", vậy tôi muốn biết là như vậy có đúng không, có các văn bản, tiêu chuẩn nào mới không cho phép. Xin chân thành cảm ơn

Người hỏi:  nguyễn thị nga

Trả lời

Sau khi xem xét các nội dung đề nghị của Bà Nguyễn Thị Nga, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ý kiến như sau:

- Về quy định mới về quy hoạch xây dựng, ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng có Thông tư số 22/2019/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020). Theo đó, liên quan trực tiếp đến câu hỏi nêu trên, tại khoản 2.6.7 (quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường) trong QCVN 01:2019/BXD có nêu như sau:

“- Các chi tiết kiến trúc của công trình do đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế về quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực quy định;

- Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, các quy định trên phải đảm bảo nguyên tắc sau: Không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè; Không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy;

- Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải đảm bảo nguyên tắc sau: Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy.”

Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội về quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố, trường hợp cần thiết , Bà có thể liên hệ với Sở Xây dựng để được giải đáp theo lĩnh vực quản lý.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông tin để bà Nguyễn Thị Nga được biết ./.