Hoạt động đoàn thể Hoạt động đoàn thể

Về việc đề xuất khen thưởng gương điển hình tiên tiến
Ngày đăng 21/07/2023 | 10:11  | Lượt xem: 578

Về việc đề xuất khen thưởng gương điển hình tiên tiến

Ngày 14/7/2023, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có tờ trình số 3268/TTr-QHKT Về việc đề xuất khen thưởng gương điển hình tiên tiến thực hiện các hoạt động phong trào "Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Trong đó đề xuất: 1. Về tập thể: Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 2. Về cá nhân: đồng chí Nguyễn Quang Huy, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Chi tiết tại đây