Hoạt động đoàn thể Hoạt động đoàn thể

Thông báo về việc triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/07/2021 | 16:46  | Lượt xem: 8888

Chi tiết nội dung thông báo: tại đây