Hoạt động đoàn thể Hoạt động đoàn thể

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"
Ngày đăng 04/01/2023 | 15:12  | Lượt xem: 451

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"

Ngày 03/01/2023, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Cán bộ, công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" . Trong đó có 02 cá nhân của Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã được UBND Thành phố tặng bằng khen gồm: đồng chí Phan Thanh Ngọc và đồng chí Vũ Thị Nhung Anh

Chi tiết tại đây