Hoạt động đoàn thể Hoạt động đoàn thể

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Ngày đăng 10/01/2020 | 16:33  | Lượt xem: 15589

Sáng ngày 10/01/2020, tại trụ Sở cơ quan số 31b, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

     Đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

     Tại hội nghị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã nghe đồng chí Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tình hình  thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 0Đại diện Ban thanh tra đã Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019; Bộ phận Kế toán – tài vụ đã công khai báo cáo tài chính cơ quan năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Hội nghị cũng đã  nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí công chức và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

     Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến các đoàn viên công đoàn; Tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính và cuộc vận động như: Phong trào thi đua “ Lao động giỏi", “ Lao động sáng tạo"; phong trào “ Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; phong trào “ xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng và hiệu quả…Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công chức, viên chức, lao động. Tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa…Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

     Kết thúc Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc và đồng chí Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể các Trưởng phòng ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.​