Hoạt động đoàn thể Hoạt động đoàn thể

Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố và 20 năm thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (1992-2022)
Ngày đăng 19/12/2022 | 15:54  | Lượt xem: 4441

    Qua chặng đường hoạt động và phát triển, sáng ngày 17/12/2022, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 30 năm Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố và 20 năm thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc phát biểu khai mạc chương trình

   

    Đến dự chương trình gặp mặt có đồng chí Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo HĐND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; các đồng chí nguyên Lãnh đạo, cán bộ của Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cùng toàn thể CBCCVC của Sở.

Đ/c Dương Đức Tuấn-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại Hội nghị
Chương trình gặp mặt kỷ niệm 30 năm Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố và 20 năm thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

   

    Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển: quá trình thực hiện chính sách Đổi mới từ năm 1986, Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ cả về phát triển kinh tế và đầu tư xây dựng đô thị. Bên cạnh đó, các thay đổi tích cực từ chính sách đổi mới nói chung và yếu tố đầu tư nước ngoài nói riêng đã góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa và xây dựng Thành phố và các công trình có quy mô, tầm vóc lớn hơn. Những yêu cầu đó của xã hội là đòi hỏi bức thiết đối với công tác quản lý phát triển đô thị, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội, với công tác quy hoạch kiến trúc đóng giữ vai trò then chốt, là một trong các công cụ quan trọng để triển khai đầu tư xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển và văn minh.

Với sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng, của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, được cụ thể hóa tại Quyết định số 256/CT ngày 13/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19/9/1992, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2064/QĐ-UB về việc thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng tại thành phố Hà Nội, từ ngày 01/10/1992, đơn vị quản lý quy hoạch kiến trúc Hà Nội được triển khai thực hiện với mô hình thí điểm - Văn phòng KTS trưởng thành phố Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Lân-Nguyên Kiến trúc sư Trưởng Thành phố chia sẻ kỷ niệm tại buổi gặp mặt

   

    Thực hiện Nghị quyết 15/NQTW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương huớng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô “chấn chỉnh, đổi mới công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đô thị”, đồng thời phải quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch đã duyệt như trong Pháp lệnh phát triển Thủ đô (ban hành tháng 12/2000), Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 52/QĐ-TTg ngày 18/4/2002 cho phép thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố. UBND Thành phố đã có quyết định số 77/QĐ-UB ngày 23/5/2002 xác định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở Quy hoach - Kiến trúc Hà Nội là “tham mưu cho UBND Thành phố để tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc theo định hướng quy hoach chung đã được Nhà nước phê duyệt.

Đ/c Đào Ngọc Nghiêm-Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc chia sẻ kỷ niệm tại buổi gặp mặt

   

    Trong Giai đoạn 10 năm từ 1992 đến 2002, Kiến trúc sư trưởng Thành phố đã triển khai được nhiều khối lượng công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn sau khởi đầu của sự nghiệp Đổi mới yêu cầu, có thể điểm ra các kết quả rất đáng nhớ như tham gia phối hợp lập, thẩm định và trình duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998, là quy hoạch chung tổng thể đầu tiên triển khai thực hiện theo các định chế cụ thể của Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành, góp phần định hướng cụ thể rõ nét trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô bước vào Thế kỷ 21.

Đ/c Tô Anh Tuấn-Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc chia sẻ kỷ niệm tại buổi gặp mặt

   

    Tiếp bước truyền thống, trong 20 năm Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, với vai trò và chức năng được giao cũng đã đảm bảo vai trò được xác định là tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội để tổ chức tốt việc quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc và xây dựng đô thị theo Định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt.

    Kể từ cuối năm 2002, 100% các quận, huyện thuộc Hà Nội cũ được triển khai Quy hoạch chi tiết theo Luật Xây dựng 2003 (14 đồ án),  đặc biệt khi Hà Nội sau hợp nhất địa giới hành chính năm 2008, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 3.344 km2 , Sở đã đóng vai trò đầu mối tham mưu tích cực của UBND Thành phố trong công tác lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, sau khi đồ án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lần đầu tiên một khối lượng lớn nhất về số lượng và tính chất, quy chế được triển khai theo Luật Quy hoạch đô thị, công tác quy hoạch, quản lý đô thị được triển khai đồng bộ, tổng thể trên diện rộng và gắn với việc hoạch định phát triển kinh tế- xã hội với sự tham gia sâu rộng của cộng đồng.

    Tính đến thời điểm hiện nay Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tham mưu UBND Thành phố phê duyệt hoàn thành 68 đồ án (35 quy hoạch phân khu và 32 quy hoạch chung) trong hệ thống các đồ án triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ-TTg. Ngoài ra, thành phố đã  phê duyệt cũng như đang triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu tại các đô thị vệ tinh, các đồ án quy hoạch chuyên ngành và các nội dung quản lý về quy hoạch - kiến trúc khác.

Đ/c Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Giám đốc Sở QHKT phát biểu báo cáo tại buổi gặp mặt

  

    Để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội sẽ phải tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong thời kỳ mới, là cơ quan tham mưu về quy hoạch kiến trúc cho chính quyền Thành phố, không ngừng hoàn thiện và phấn đấu đạt kết quả nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng một Thủ đô Hà Nội ngày càng tươi đẹp và phát triển./.

Tập thể Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Văn phòng Kiến trúc sư trưởng và Sở Quy hoạch-Kiến trúc chụp ảnh kỷ niệm Chương trình gặp mặt