Công tác đảng Công tác đảng

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, CBCCVC về Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/08/2023 | 21:38  | Lượt xem: 14915

Sáng ngày 21/8/2023, Đảng ủy cơ quan Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, tham dự có toàn thể đảng viên, CBCCVC và người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến quán triệt ngày 21/8/2023

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Quốc Tuyến – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiếm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở truyền đạt, phổ biết nội dung các Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 và số 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy, công văn số 432-CV/BCSĐ ngày 15/8/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố; các công văn số 2458/UBND-SNV ngày 08/8/2023 và số 2596/UBND-KSTTHC ngày 16/8/2023 của UBND Thành phố; Thông báo số 3400/TB-QHKT ngày 21/7/2023 của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh, tiêu đề “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố” đặt nội dung “kỷ cương” lên đầu tiên, tiếp đó là “kỷ luật”, “trách nhiệm” thể hiện rất rõ tính chấp hành, sự quyết tâm, tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở QHKT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Để Chỉ thị thực sự phát huy được hiệu quả tại Sở, đi vào thực chất, đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc đã chỉ ra các nhóm nhiệm vụ và yêu cầu toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể trực thuộc, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tập trung thực hiện. Trong đó cần tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị; phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị; kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời yêu cầu phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Trong ngày 21/8/2023, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội cũng đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thực hiện ký cam kết cá nhân thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc./.