Công tác đảng Công tác đảng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 25/05/2020 | 15:17  | Lượt xem: 20347

Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 25/5/2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, về phía khách mời có: đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện QHXD Hà Nội. Về phía Đảng bộ cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc gồm:  84 đảng viên từ 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

    Mở đầu Hội nghị, sau phần diễn văn khai mạc và Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội,  đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 lên trình bầy Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo Chính trị đã nêu bật những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan, lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 lên trình bầy Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

    Đại hội tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã tiếp tục đóng góp các ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025, thể hiện sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, đó cũng là bài học kinh nghiệm được tổng kết sau 5 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Trong đó, đồng chí đề nghị các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc cần sáng suốt lựa chọn các đồng chí được đề cử phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn; sống, học tập và làm việc theo tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

    Phần bỏ phiếu và bầu cử được diễn ra theo đúng quy chế làm việc của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đọc quy chế bầu cử

 

    Đại hội tiến hành bầu cử các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố; bầu Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy. 

Các Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ mới

   

 

    Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

    Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 11 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tin tưởng rằng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở đã được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở được bầu làm Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở được bầu vào Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

    Đại hội đã bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết thay mặt Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

    Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cơ quan Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trúc Anh Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025 lên đọc diễn văn bế mạc Hội nghị.

    Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h15 ngày 25/5/2020.