Công tác đảng Công tác đảng

Hà Nội quán triệt Chỉ thị về tăng cường kỷ luật công vụ tới hơn 23 nghìn cán bộ, đảng viên
Ngày đăng 16/08/2023 | 18:43  | Lượt xem: 11187

Ngày 16/8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy và trực tuyến tới 649 điểm cầu với 23.041 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

 

Quán triệt một số nội dung chủ yếu Chỉ thị số 24-CT/TU, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và đã đạt được kết quả khá toàn diện. Một số việc lớn có tính chiến lược, việc khó, tồn tại từ nhiều năm của thành phố đã được lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bước đầu đạt kết quả, tạo chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, gần đây, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể cấp ủy, địa phương, đơn vị; trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần được thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

 

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, bên cạnh các nội dung chính của Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiên cứu đưa ra Phụ lục về khung gợi ý nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố để các tập thể và cá nhân “tự soi”, “tự sửa” và đồng thời cũng là một trong các căn cứ để xem xét và xử lý quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân khi có những biểu hiện trong việc vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Phát biểu kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cũng như xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của thành phố đều đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

 

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu cần được các cấp, ngành xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, đầu tư “trí, lực” và quyết tâm chính trị tương xứng, thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức có năng lực, phẩm chất tốt, gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy và từng đồng chí đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội.

Đảng ủy cơ quan Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các phòng ban, các đoàn thể trực thuộc và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình quản lý.