Công tác đảng Công tác đảng

Cán bộ công chức, người lao động Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/10/2020
Ngày đăng 09/10/2020 | 11:08  | Lượt xem: 9518

Hướng tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Ban thường vụ, Đảng ủy, Công đoàn Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt cán bộ, Đảng viên, công chức bằng các kế hoạch, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...

Ngay từ đầu năm 2020, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch-Kiến trúc nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
 

Đáng chú ý, những đợt thi đua do Ban thường vụ, Đảng ủy, Công đoàn Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội phát động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đồng thời tạo sức bật mới, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thủ đô giàu đẹp.

Thực hiện hiệu quả các mặt công tác

Về công tác quy hoạch: các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt 57/68 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu (Tỷ lệ phủ kín quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ án là 83%, theo diện tích là 86%),

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là TTHC đã được coi là lĩnh vực quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của của Sở; cơ chế một cửa giải quyết các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân là khâu quan trọng nhất; quán triệt xây dựng đội ngũ công chức đảm bảo tính năng động, trách nhiệm, tận tình, tận tâm với công việc; đảm bảo hình ảnh cán bộ công chức Sở “kỷ cương-trách nhiệm-tận tình-thân thiện”.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tiếp  nhận và giải quyết 961 hồ sơ thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; 39 hồ sơ giới thiệu địa điểm; 167 hồ sơ chấp thuận tổng mặt bằng; 327 hồ sơ thẩm định đồ án và tham gia ý kiến thẩm định; 50 hồ sơ tham gia góp ý, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; khoảng 11.220 hồ sơ, công văn khác. Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng...

Sở Quy hoạch-Kiến trúc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch (Đồng chí Nguyễn Trúc Anh - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và Ban Lãnh đạo làm việc với Thị xã Sơn Tây nhằm tháo gỡ công tác quy hoạch phân khu trên địa bàn Thị xã)

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: luôn được Sở Quy hoạch-Kiến trúc đặc biệt quan tâm, giải quyết và đã làm giảm thiểu số vụ việc, số người đến khiếu kiện tại trụ sở cơ quan; hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp góp phần ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Thủ đô với quyết tâm của toàn Đảng bộ.

Trong thời gian tới

Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ tiếp tục xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch để phủ kín quy hoạch theo thứ tự, tầng bậc để làm công cụ quản lý quy hoạch – kiến trúc. Trên cơ sở đó xác định các đồ án trọng tâm, cấp thiết thực hiện trong năm 2020, phục vụ yêu cầu quản lý của chính quyền các cấp và đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu hoàn thành đồng bộ và phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021. Hoàn thành rà soát, lập điều chỉnh tổng thể và cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng).

Bên cạnh việc xây dựng, trình UBND Thành phố kế hoạch quy hoạch giai đoạn 2020÷2050. Tăng cường lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị nhằm mục tiêu phủ kín quy hoạch chi tiết các khu vực cần lập theo quy định của Luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019. Thực hiện rà soát các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được giao thực hiện trước năm 2020, báo cáo UBND Thành phố xem xét.

Với phương châm và giải pháp chỉ đạo quyết liệt tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch còn tồn đọng trong giai đoạn trước để tập trung nguồn lực vào kế hoạch thực hiện các đồ án mới với phương châm làm đến đâu xong đến đó, quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, không để tình trạng thực hiện kéo dài, không hiệu quả. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là quy trình nội bộ giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư.

Đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu; Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, đầu tư xây dựng. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan, Tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố thông qua các giải pháp như: Xây dựng đầy đủ các văn bản hướng dẫn trong công tác lập, thẩm định và quản lý về quy hoạch kiến trúc (cấp Thành phố và Sở); Tập trung nghiên cứu các công cụ quản lý nhằm tạo dựng bản sắc, bộ mặt kiến trúc đô thị; Đặc biệt đối với khu vực nội đô cần cải tạo, chỉnh trang, tái thiết: khẩn trương triển khai quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý các khu vực quan trọng, đặc thù làm công cụ quản lý đô thị; Đối với khu vực nông thôn: Tập trung triển khai quy hoạch phân khu xây dựng, chi tiết xây dựng các khu chức năng đặc thù, quy chế quản lý các thị trấn…làm công cụ quản lý và kêu gọi đầu tư, tạo động lực phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp giao dịch, thực hiện các thủ tục về quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Công bố công khai, bàn giao kịp thời các Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra các dự án thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, công tác chuyên môn.