Công tác đảng Công tác đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội.
Ngày đăng 20/02/2023 | 14:39  | Lượt xem: 108

    Theo Kế hoạch số 133-KH/TU, tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm không trùng lặp quá 20% đối với thể loại tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác.

Ảnh minh họa

 

    Tiêu chí chung đối với tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại thể lệ cuộc thi.

    Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm "bút chiến"...

    Sau khi gửi dự thi, tác giả, nhóm tác giả có thể công bố hoặc đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố hoặc đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực cuộc thi.

    Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31/5/2023 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi là Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (số 220 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Dự kiến, cuộc thi sẽ được phát động ở cấp TP trong tháng 2/2023. Từ ngày 1/6 – 1/7/2023, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sẽ chủ trì tổ chức chấm sơ khảo cấp thành phố.

    Từ ngày 1 – 30/7/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tổ chức chấm chung khảo cấp thành phố. Ngày 31/7/2023, các bài dự thi xuất sắc sẽ được gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương. Tháng 8/2023, lễ trao giải cuộc thi cấp thành phố sẽ được tổ chức. Ban tổ chức sẽ trao 40 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 3 nhóm loại hình gồm: Tác phẩm chính luận loại hình tạp chí, loại hình báo và loại hình phát thanh, truyền hình, video clip. 

    Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ tặng 5 giải triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; 1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất và 1 giải cho thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự cuộc thi.

    Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ tặng Bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc là các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt.

 Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã xác định “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở, từ đó phát động tham gia cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.