Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ Thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đối với các thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và cung cấp thông tin Quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Ngày đăng 25/04/2024 | 09:03  | Lượt xem: 977

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-BXD ngày 08/3/2024 của Bộ Xây dựng Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo: Bắt đầu từ ngày 25/4/2024, Sở chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn hoặc cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội tại địa chỉ: dichvucong.hanoi.gov.vn và không tiếp nhận đối với hồ sơ nộp bằng hình thức trực tiếp đối với các thủ tục hành chính:

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

1

1.008993

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

2

1.008992

Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

3

1.008991

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

4

1.008990

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

5

1.008989

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).

6

1.008891

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

7

1.008432

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

 

Các hồ sơ nộp vào Sở căn cứ theo thành phần được quy định tại Quyết định số 5649/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND Thành phố Hà Nội là các hồ sơ, văn bản thực ban hành tại thời điểm hiệu lực và đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 28 và các điều khoản khác của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, công dân liên hệ với công chức cán bộ Một cửa Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - số điện thoại 03438232312 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Chi tiết thông báo : Tại đây