Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Ngày đăng 11/10/2022 | 10:57  | Lượt xem: 111

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về tổ chức các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2022.

 

    Theo đó, với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, thành phố Hà Nội đã tổ chức thông tin, tuyên truyền thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 đến các cơ quan đảng, đoàn thể và mặt trận tổ quốc các cấp; các cơ quan hành chính nhà nước; cộng đồng doanh nghiệp; các tổ chức Hội nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.
 
    Đồng thời lãnh đạo UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Mới đây nhất là chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút nhiều nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
    Đáng chú ý, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp công nghệ số; các chuyên gia CNTT tổ chức các hội thảo hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 như: Hội thảo trao đổi nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hội thảo “Thúc đẩy Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố năm 2022”; Hội thảo đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; chuỗi hội thảo về khoa học ứng dụng và các cuộc thi về chuyển đổi số thuộc Đề án “Tổ chức các sự kiện, cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nhân, thanh niên, sinh viên và học sinh Thủ đô”…
 
    Các hoạt động tuyên truyền đảm bảo phù hợp với Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, không phô trương, hình thức và phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thành phố.
    Các hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức và doanh nghiệp ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và đất nước.
    Gần đây nhất, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3501/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội” và Quyết định số 3457/QĐ-UBND về “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.