Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 19/01/2024 | 16:40  | Lượt xem: 604

Tổng diện tích đất trong phạm vi lập quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn khoảng 296,78ha. Quy mô dân số theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 18.650 người.

Tổng diện tích đất trong phạm vi lập quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn gần 300ha. Ảnh minh họa.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, tổng diện tích đất trong phạm vi lập quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn khoảng 296,78ha. Quy mô dân số theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 18.650 người. Khu đô thị được chia thành 3 ô quy hoạch là một phần trong phân bổ tính toán cơ cấu quy hoạch của các khu quy hoạch K2, K4, K16 thuộc Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030 được UBND thành phố phê duyệt và quy định của pháp luật về quy hoạch chung xây dựng; thống nhất đồng bộ với nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ.

UBND thị xã Sơn Tây được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND phường Viên Sơn công bố công khai nội dung đồ án quy hoạch được duyệt cho các tổ chức, cơ quan liên quan và nhân dân được biết, thực hiện.