Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công và bàn giao đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại các lô đất trong khu đô thị mới tại lô đất N1 + N3, đô thị Quốc Oai, Hà Nội
Ngày đăng 24/07/2020 | 16:53  | Lượt xem: 1011

Hội nghị công và bàn giao đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại các lô đất ký hiệu N-01, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-12, N-17 trong khu đô thị mới tại lô đất N1 + N3, đô thị Quốc Oai, Hà Nội.

  Thực hiện các Quyết định: 1782/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 tại các lô đất ký hiệu N-01, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-12, N-17 trong khu đô thị mới tại  lô đất N1 + N3, đô thị Quốc Oai, Hà Nội. (địa điểm: xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

  Ngày 24/7/2020, UBND huyện Quốc Oai chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: UBND xã Sài Sơn, Công ty Cổ phần tập đoàn C.E.O… tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

  Một số nội dung chính của các đồ án:

Quyết định 1782/QĐ-UBND ngày 04/5/2020