Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1)
Ngày đăng 17/07/2020 | 17:15  | Lượt xem: 877

Hội nghị công Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1)

 

  Thực hiện Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 1) (Địa điểm: Xã Phú Sơn, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Thạch Thất)

  Ngày 24/7/2020, UBND huyện Ba Vì chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: UBND xã Phú Sơn, xã Thái Hòa, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng và di lịch Bình Minh… tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND huyện Ba Vì, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của Quyết định phê duyệt:

Quyết định:  2335/QĐ-UBND ngày 08/6/2020