Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị Công bố và bàn giao Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cienco5 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng khu đô thị Cienco5
Ngày đăng 05/11/2020 | 16:06  | Lượt xem: 8028

Hội nghị Công bố và bàn giao Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cienco5 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng khu đô thị Cienco5. Địa điểm: Xã Tiền Phong, Mê Linh, Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

  Thực hiện Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cienco5 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng khu đô thị Cienco5. Địa điểm: Xã Tiền Phong, Mê Linh, Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

  Ngày 05/11/2020, UBND huyện Mê Linh chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: UBND xã Tiền Phong, Mê Linh và Đại Thịnh, huyện Mê Linh  tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

  Một số nội dung chính của các đồ án:

Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 28/8/2020