Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị Công bố và bàn giao Hồ sơ quy hoạch chi tiết Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500.
Ngày đăng 21/10/2021 | 10:25  | Lượt xem: 4194

  Thực hiện Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500. Địa điểm tại các xã Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

  Ngày 20/10/2021, UBND huyện Quốc Oai chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và các đơn vị có liên quan: UBND xã Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai  tổ chức công bố công khai các nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của Quyết định:

Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND Thành phố