Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S2 tỷ lệ 1/500 tại khu đất dự án trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc ô quy hoạch ký hiệu K-1
Ngày đăng 13/10/2020 | 15:33  | Lượt xem: 6112

Hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S2 tỷ lệ 1/500 tại khu đất dự án trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc ô quy hoạch ký hiệu K-1. Địa điểm: Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Thực hiện Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S2 tỷ lệ 1/500 tại khu đất dự án trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc ô quy hoạch ký hiệu K-1. Địa điểm: Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Ngày 9/10/2020, UBND Quận Nam Từ Liêm chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: UBND phường Phương Canh, Trường THCS Lê Quý Đôn – Tây Đô…tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

  Một số nội dung chính của các đồ án:

Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 09/9/2020