Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị Công bố Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 1/2000 tại khu đất chức năng công viên cây xanh, hồ điều hòa Trung Văn thuộc ô quy hoạch K4-2
Ngày đăng 17/11/2020 | 09:12  | Lượt xem: 8413

Hội nghị Công bố Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 1/2000 tại khu đất chức năng công viên cây xanh, hồ điều hòa Trung Văn thuộc ô quy hoạch K4-2. Địa điểm: phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Thực hiện Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 1/2000 tại khu đất chức năng công viên cây xanh, hồ điều hòa Trung Văn thuộc ô quy hoạch K4-2. Địa điểm: phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Ngày 16/11/2020, UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: UBND xã  Trung Văn, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ và Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của Quyết định:

Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 28/9/2020