Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÔNG KHAI VÀ BÀN GIAO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TRƯỜNG QUAY NGOÀI TRỜI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI HUYỆN SÓC SƠN, TỶ LỆ 1/500
Ngày đăng 26/12/2019 | 11:09  | Lượt xem: 10182

Thực hiện Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ngày 29/10/2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố công khai và bàn giao đồ án được duyệt tại UBND huyện Sóc Sơn để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của đồ án:

1. Vị trí, ranh giới

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Phù Linh với phạm vi, ranh giới được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp các khu dân cư thôn Cộng Hòa, Thanh Trí, Thanh Quang và Xuân Lập (xã Phù Linh);

- Phía Đông giáp ngòi Xuân Lập và đất nông nghiệp (giáp ranh giới xã Tân Minh);

- Phía Nam giáp khu dân cư thôn Thanh Lại (xã Phù Linh), doanh trại quân đội (E41) và đất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp (hành lang bảo vệ tuyến ống dẫn dầu đi ngầm).

2. Quy mô: diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 660.000m2

3. Một số mục tiêu cụ thể:

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn và Quy hoạch chung Đô thị về tinh Sóc Sơn đã được phê duyệt.

- Cụ thể hóa Quy hoạch phát triển ngành của Đài Truyền hình Việt Nam theo kế hoạch đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao

- Xây dựng khu trường quay với đầy đủ chức năng, hiện đại ngang tầm khu vực đáp ứng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu sản xuất các chương trình truyền hình; kết hợp các hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ du lịch gắn với chủ đề về điện ảnh, nghệ thuật; cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng phục vụ các đoàn làm phim và khách du lịch đến tham quan trường quay theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Truyền hình Việt Nam được Chính phủ phê duyệt.

- Đề xuất cơ cấu quy hoạch sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, môi trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tính chất trường quay; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố; hình thành khu chức năng đô thị điểm nhấn tại khu vực.