Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu E.2/CQ9
Ngày đăng 30/12/2019 | 16:24  | Lượt xem: 10399

Hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu E.2/CQ9

Thực hiện Quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu E.2/CQ9. Địa điểm: phường Bồ Đề, quận Long Biên. Ngày 30/12/2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp UBND quận Long Biên, Công ty vận tải ô tô Hàng không tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của đồ án:

1. Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên có ranh giới:

- Phía Đông Nam giáp phố Lâm Hạ (ngõ 200 phố Nguyễn Sơn);

- Phía Tây Bắc giáp đường nội bộ;

- Phía Đông Bắc giáp khu vực kho của Công ty In Hàng không;

- Phía Tây Nam giáp đường nội bộ và khu dân cư hiện có.

2. Quy mô: Diện tích nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu E.2/CQ9 trong Quy hoạch phân khu đô thị N10 có quy mô khoảng 1,12ha; phần diện tích điều chỉnh sang đất hỗn hợp có quy mô khoảng 0,84ha

Quy mô dân số khoảng 176 người.

3. Mục tiêu và nguyên tắcđiều chỉnh cục bộ quy hoạch:

3.1. Mục tiêu:

- Điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất hiện có; Bổ sung các công trình tiện ích đô thị phục vụ cho cộng đồng dân cư khu vực.

- Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh, đảm bảo tính liên tục, khớp nối đồng bộ HTKT, HTXH trong khu vực điều chỉnh và khu vực xung quanh, tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

- Đầu tư xây dựng nhóm công trình với các chức năng công cộng dịch vụ thương mai, văn phòng, nhà thấp tầng nhằm khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất, tăng khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực; bổ sung cây xanh, sân chơi, trường mầm non phục vụ dự án và dân cư khu vực.

- Làm cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư nghiên cứu, lập tổng mặt bằng và dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch; làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định của Pháp luật.

3.2. Nguyên tắc:

- Phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch không làm ảnh hưởng lớn đến định hướng Quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt. Đảm bảo tính liên tục, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực sau điều chỉnh.

- Tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế về quy hoạch xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản giữ nguyên theo quy hoạch phân khu N10 đã được duyệt.

- Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu N10 tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch đã được duyệt