Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Green City – Tại các ô đất ký hiệu HH2e, HH4, HH5, HH6 và E-CC1 (địa điểm: xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội).
Ngày đăng 26/06/2020 | 16:01  | Lượt xem: 334

Thực hiện Quyết định 769/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chức năng đô thị Green City – Tại các ô đất ký hiệu HH2e, HH4, HH5, HH6 và E-CC1 (địa điểm: xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội.

    Ngày 26/6/2020, UBND huyện Đan Phượng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các đơn vị có liên quan và Tổng công ty Vingroup – Công ty CP tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại trụ sở UBND xã Tân Lập, Đan Phượng để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

 

Một số nội dung chính của Đồ án:

Quyết định 769/QĐ-UBND