Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại tại ô đất quy hoạch ký hiệu CCĐT, tỷ lệ 1/500
Ngày đăng 07/01/2020 | 16:59  | Lượt xem: 12889

Thực hiện Quyết định số 7114/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại tại ô đất quy hoạch ký hiệu CCĐT, tỷ lệ 1/500

Ngày 03/01/2020, UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại trụ sở UBND Quận Nam Từ Liêm để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của đồ án:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô:

a, Vị trí, ranh giới:

Khu đất nghiên cứu lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nằm trong địa giới hành chính của phường Dương Nội, quận Hà Đông và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

b, quy mô:

Diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 97.616,5m.

2. Mục tiêu và nguyên tắc điều chỉnh:

a, Mục tiêu:

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013, Bổ sung phần đất xen kẹt nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm có diện tích khoảng 2.246,5m2 để mở rộng ranh giới ô đất quy hoạch ký hiệu CCĐT (Trung tâm thương mại Aeonmall Hà Đông) để hoàn chỉnh tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực. Phần diện tích đất bổ sung chỉ bố trí vườn hoa, cây xanh, sân vườn, đường dạo…(không xây dựng công trình).

- Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại tại ô đất quy hoạch ký hiệu CCĐT, tỷ lệ 1/500 là phù hợp với chủ trương của UBND Thành phố, ý kiến thống nhất của UBND quận Hà Đông, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND các phường: Dương Nội, Đại Mỗ và cộng đồng dân cư địa phương nhằm tăng thêm chỉ tiêu đất cây xanh và mở rộng tiện ích công cộng phục vụ trực tiếp nhu cầu sử dụng của người dân đến tham gia mua sắm và sinh hoạt tại Trung tâm thương mại Aeonmall Hà Đông.

- Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại tại ô đất ký hiệu CCĐT, tỷ lệ 1/500 là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư, để các cấp chính quyền quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b, Nguyên tắc điều chỉnh:

- Kế thừa nội dung cơ bản của Quy hoạch chi tiết bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 26/5/2017, Bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc hạng mục công trình Trung tâm thương mại (ký hiệu 2) thuộc trung tâm thương mại Aeomall Hà Đông tại phường Dương Nội, quận Hà Đông đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận kèm theo công văn số 863/QHKT-TMB-PAKT-P1-HTKT; Giấy phép xây dựng số 72/GPXD ngày 21/8/2018 và số 82/GPXD ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng cấp cho công ty TNHH Aeonmall Việt Nam được phép xây dựng hạng mục phần ngầm và phần thân thuộc dự án trung tâm thương mại Aeonmall Hà Đông và công văn số 8811/SXD-CP ngày 27/9/2019 của Sở Xây dựng về phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 82/GPXD ngày 21/9/2018.

- Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại ô đất CCĐT (Trung tâm thương mại Aeonmall Hà Đông) và thiết kế hạ tầng kỹ thuật của đồ án được giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại, tỷ lệ 1/500 được duyệt;

- Bổ sung phần đất xen kẹt nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm có diện tích khoảng 2.246,5m2 để mở rộng ranh giới ô đất quy hoạch ký hiệu CCĐT, hoàn chỉnh tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật của dự án với khu vực. Phần diện tích đất bổ sung chỉ bố trí vườn hoa, cây xanh, sân vườn, đường dạo…(không xây dựng công trình).

- Đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan và khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của dự án và khu vực.