Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Hội nghị công bố công khai các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quận Long Biên
Ngày đăng 14/02/2020 | 18:02  | Lượt xem: 4940

      Thực hiện các Quyết định:
    - Quyết định 5443/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường phố Ngô Gia Tự và quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500;
    - Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 13/9/2019  của UBND Thành phố về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 tại ô đất BT4;
    - Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tại các ô quy hoạch ký hiệu L4, L5, L6 thuộc phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

    Ngày 14/02/2020, UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan: Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside, Công ty Cổ phần Hanel.... tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại trụ sở Quận ủy Long Biên để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

    Một số nội dung chính của đồ án:

- Cải tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường phố Ngô Gia Tự và quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng.

- Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside.

- Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tại các ô quy hoạch ký hiệu L4, L5, L6.