Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Công bố Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ chỉ giới xây dựng phần nổi ô đất quy hoạch ký hiệu HH thuộc Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại - Văn phòng - Chung cư cao tầng HESCO
Ngày đăng 05/06/2020 | 16:52  | Lượt xem: 539

    Thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh cục bộ chỉ giới xây dựng phần nổi ô đất quy hoạch ký hiệu HH thuộc Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại - Văn phòng - Chung cư cao tầng HESCO (địa điểm: Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)

    Ngày 05/6/2020, UBND quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị có liên quan: UBND phường Văn Phú, Công ty Cổ phần thiết bị Thủy Lợi, Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam… tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh chỉ giới tại trụ sở phường UBND phường Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

    Một số nội dung chính của đồ án:

Quyết định số 1954/QĐ-UBND