Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Công bố quy hoạch Điều chỉnh cục bộ QHCT Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II
Ngày đăng 21/05/2020 | 14:49  | Lượt xem: 1895

Thực hiện Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh Tổng mặt bằng Nhà máy điện rác Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Khu xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Ngày 19/5/2020, UBND huyện Sóc Sơn chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Công ty Cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết và bản vẽ Tổng mặt bằng nhà máy điện rác Sóc Sơn để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Nội dung quyết định: QĐ số 1837/QĐ-UBND ngày 06/5/2020