Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside
Ngày đăng 16/08/2023 | 15:43  | Lượt xem: 7783

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4022/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CT, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Khu đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 9.456m2, phía Tây Bắc giáp đường Thạch Bàn, phía Tây Nam giáp đường hiện có, các phía còn lại giáp các ô đất có chức năng công cộng TP và đất ở thấp tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Theo UBND TP, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2.000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt; chủ trương điều chỉnh chức năng từ nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng đã được UBND TP chấp thuận.

Hà Nội điều chỉnh khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside từ cao tầng sang thấp tầng.( Ảnh minh họa)

 

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chức năng từ nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng để tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa trong tổng thể dự án và khu vực lân cận, giảm tải cho hệ thống hạ tầng khu vực, hình thành khu nhà ở có môi trường chất lượng sống cao, tăng hiệu quả sử dụng đất.

Việc điều chỉnh làm cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều chỉnh cục bộ ô đất CT trong Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 trên cơ sở giữ nguyên phạm vi, ranh giới của ô đất theo Quy hoạch chi tiết được duyệt, điều chỉnh từ chức năng nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng, giảm quy mô dân số, không làm ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt;

Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ ô đất CT được giữ nguyên theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 và các quy định, quyết định khác có liên quan của cấp thẩm quyền.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Đối với nội dung quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, Quyết định nêu rõ:  Theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 7/5/2018, ô đất CT có quy mô khoảng 9.456m2 được xác định chức năng sử dụng đất nhóm nhà ở cao tầng với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: Diện tích xây dựng 5.201m2, mật độ xây dựng 55%, hệ số sử dụng đất 10,3 lần, tầng cao 25 tầng, quy mô dân số 2.455 người.

Nay giữ nguyên phạm vi, ranh giới ô đất, điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ chức năng nhà ở cao tầng sang nhà ở thấp tầng, giảm quy mô dân số, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sau điều chỉnh cụ thể như sau: Đất nhóm nhà ở cao tầng theo quyết định cũ có diện tích xây dựng là 5.201 m2, tầng cao 25 tầng nay điều chỉnh thành 6 đất nhóm nhà ở liền kề với diện tích xây dựng là 4886,5 m2, với 52 lô đất, chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 51,7%, dân số 208 người.

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chiều cao xây dựng công trình thống nhất với các công trình nhà liên kế trong tổng thể dự án. Chiều cao các tầng nhà, các bộ phận của công trình (mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công) và các chi tiết tiến kiến trúc (gờ, phào, chỉ...) đảm bảo thống nhất cho các dãy nhà và không có bộ phận nào của công trình vượt quá chỉ giới đường đỏ và ranh giới ô đất…

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CT nêu trên phù hợp với quyết định này; lưu trữ hồ sơ theo quy định.

UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và Nhân dân được biết, thực hiện.

Quận Long Biên và Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/