Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Giám sát công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Ngày đăng 19/05/2023 | 10:20  | Lượt xem: 169

Chiều 18/5, Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố, do đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Đoàn giám sát khảo sát tại bộ phận Một cửa Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

Cập nhật gần 74 nghìn hồ sơ lên hệ thống phần mềm kho số hoá

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc luôn tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị; thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ năng lực, phẩm chất thực hiện công vụ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo niêm yết đúng quy định, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đạt kết quả tốt... Hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Sở được đẩy mạnh; xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đứng 17/22; chỉ số hài lòng năm 2022 xếp hạng 6/22.

Quang cảnh buổi giám sát

Thực hiện cải cách tài chính công trong công nghệ thông tin, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã triển khai số hoá và cập nhật lên hệ thống phần mềm kho số hoá của Sở là gần 74 nghìn hồ sơ; ứng dụng chữ ký số điện tử, email công vụ; áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ 3 cấp vào việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng chí Giám đốc Sở Nguyễn Trọng Kỳ Anh báo cáo Đoàn Giám sát
 
Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo Đoàn Giám sát

 

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch-Kiến trúc luôn thực hiện tốt cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; gắn thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính với trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo quy định. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền. Định kỳ 6 tháng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc  tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đến nay, Sở chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa, Sở Quy hoạch-Kiến trúc chiều 18/5

 

Để nâng cao trách nhiệm phục vụ và tăng cường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong kết quả giải quyết  thủ tục hành chính, đơn vị đã triển khai mô hình, sáng kiến “Ứng dụng Mã QR trong việc hỗ trợ tổ chức, công dân tra cứu thủ tục hành chính tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc”. Thông qua mô hình, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, dễ dàng, dễ hiểu; giảm thời gian, chi phí đi lại; góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện Sở Quy hoạch-Kiến trúc cũng nêu một số hạn chế như số hồ sơ đăng ký trực tuyến còn thấp so với tiếp nhận trực tiếp; số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức mới tiếp cận, chưa sử dụng thành thạo phần mềm quản lý công việc hành chính, chuyển nhận văn bản điện tử nên chưa khai thác hết tính năng của phần mềm.

Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn đảm bảo thực hiện thống nhất chức năng, nhiệm vụ, phù hợp quy định hiện hành và Quy chế mẫu của UBND Thành phố. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo lộ trình đề ra; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức...

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã nêu một số nội dung đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc làm rõ như: Việc tuyển dụng cán bộ công chức viên chức làm việc tại đơn vị có khó khăn gì không vì lĩnh vực của Sở đòi hỏi chuyên môn sâu. Sở có kiến nghị gì để cải cách chế độ tuyển dụng đáp ứng yêu cầu công việc; Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí cán bộ công chức theo quy định tại Nghị định 09 của Chính phủ; Việc bố trí nhân lực, ngân sách đào tạo cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử...

Làm rõ một số vấn đề Đoàn giám sát nêu, Giám đốc sở Quy hoạch-Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh tiếp thu các ý kiến đóng góp. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp sở nhận thấy là vấn đề tốt, tạo bước chuyển trong hoạt động. Thừa nhận chỉ số cải cách hành chính của đơn vị chậm, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc cho biết thời gian tới sẽ có các giải pháp để khắc phục. Việc thực hiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số thời gian qua đơn vị đã có bước chuyển mình rõ ràng, đã cập nhật các quy hoạch, đồ án...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đề nghị, Sở Quy hoạch-Kiến trúc hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đoàn giám sát nêu, trong đó cụ thể đối với các lĩnh vực Sở phụ trách, đặc biệt là nội dung liên quan đến Đồ án quy hoạch, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong đó lưu ý về chỉ số cải cách hành chính liên quan đến điểm về chỉ số đất đai...

Đồng thời đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực Sở phụ trách, từ đó đánh giá và tham mưu phù hợp thực tế. Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.