Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo về việc tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19
Ngày đăng 19/02/2021 | 09:18  | Lượt xem: 1580

Thông báo về việc tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức