Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo Phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 29/04/2021 | 16:08  | Lượt xem: 1921

Thông báo số 1119/TB-HĐTT ngày 28/4/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 Thành phố Hà Nội