Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 19/11/2021 | 10:09  | Lượt xem: 111

Thông báo số 3400/TB-HĐTT ngày 18/11/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020