Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 11/10/2021 | 10:12  | Lượt xem: 1221

Quyết định số 5468/QĐ-HĐTTH ngày 08/10/2020