Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Kế hoạch tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020
Ngày đăng 21/10/2021 | 10:09  | Lượt xem: 2150

Kế hoạch số 3039/HĐTT-KHCOITHI ngày 20/10/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020