Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thông báo về việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Ngày đăng 15/06/2021 | 15:51  | Lượt xem: 1933

Thông báo số 2657/TB-QHKT ngày 14/6/2021