Phòng quy hoạch kiến trúc 2 Phòng quy hoạch kiến trúc 2

Cơ cấu phòng gồm:

+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên

 

Địa bàn phụ trách gồm:

+ Các quận: Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai

+ Các huyện:Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Mê Linh, Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín