Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Ngày đăng 14/01/2022 | 10:21  | Lượt xem: 85

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo lịch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong năm 2022 như sau:

Lịch tiếp công dân năm 2022