Mời tham gia Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Tứ Liên

31 October 2017
(0 votes)
Author :  

Thực hiện Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên; Quyết định số 7256/QĐ – UBND ngày 19/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên; Văn bản số 5206/UBND – ĐT ngày 19/10/2017 về việc tổ chức triển khai kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên. Với các nội dung chính như sau:

- Tên tham gia: Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Tứ Liên.

- Vị trí: Khu vực giữa cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, nối giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh. Xây dựng cầu Tứ Liên kết nối từ tuyến đường trục chính đô thị quy hoạch dọc đê Hữu Hồng với đường nối cầu Tứ Liên – Quốc lộ 2 mới.

- Cơ quan tuyển chọn: UBND Thành phố Hà Nội.

Để có cơ sở lựa chọn các đơn vị tham gia tuyển chọn, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kính mời các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu và đăng ký tham gia tuyển chọn nêu trên với các yêu cầu sau:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm:

- Phiếu tham gia tuyển chọn (theo mẫu)

- Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn:

+ Văn bản liên quan đến tư cách hoạt động tư vấn thiết kế kiến trúc cầu.

+ Bản khai năng lực tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế, quy hoạch: Yêu cầu nêu rõ tên, địa điểm các công trình đã tham gia thiết kế, công trình đã được đưa vào xây dựng, mức độ đoạt giải (nếu có) đặc biệt với các dự án có chức năng, đặc điểm hoặc quy mô tương tự, có tính pháp lý (kèm theo ảnh chụp tổng thể kiến trúc công trình đó).

+ Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế: Hạng 1

+ Điều kiện năng lực của cá nhân: Chủ trì thiết kế xây dựng công trình Hạng 1.

+ Số lượng từng cán bộ như chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm/chủ trì thiết kế, kỹ sư cán bộ kỹ thuật chuyên môn thuộc các lĩnh vực (có kèm theo lý lịch của từng người với các điểm chính như tên, tuổi, nghề nghiệp, thâm niên công tác, trình độ đào tạo, các công việc đã làm tương tự, dự kiến công việc, vị trí được giao, …) đảm bảo phù hợp với yêu cầu quy mô công trình.

+ Một số giải thưởng hoặc bằng khen về chất lượng thiết kế công trình có quy mô tương tự (nếu có).

- Dự thảo phương án đề xuất: báo cáo (hoặc tài liệu) đề xuất phương pháp tiếp cận nghiên cứu đối với chủ đề tuyển chọn.

- Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài đăng ký tuyển chọn cần gửi kèm 01 bộ nội dung gồm đơn tham gia tuyển chọn, báo cáo trình bày phương pháp tiếp cận nghiên cứu và các nội dung chính của hồ sơ năng lực bằng tiếng Việt.

- Toàn bộ hồ sơ được đóng vào 01 túi hồ sơ, ngoài bìa túi hồ sơ ghi rõ:

+ Hồ sơ đăng ký tham gia Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Tứ Liên.

+Tên đơn vị, cá nhân tham gia.

+ Số điện thoại, số Fax, E-mail.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Từ ngày 31/10/2017 đến ngày 08/11/2017 (từ 8h30’ đến 17h00’ trong giờ làm việc).

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

 Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04 38231286.

Căn cứ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân, trong và ngoài nước, Hội đồng tuyển chọn sẽ lựa chọn các tổ chức tư vấn thiết kế đủ các điều kiện nêu trên báo cáo UBND Thành phố xem xét chấp thuận để Hội đồng tuyển chọn mời tham gia thiết kế phương án kiến trúc công trình cầu Tứ Liên.

Việc đăng ký tuyển chọn là tự nguyện, hồ sơ đăng ký tuyển chọn không được Hội đồng tuyển chọn chấp thuận sẽ không hoàn trả lại và không có trách nhiệm giải thích lý do cho sự lựa chọn của Hội đồng tuyển chọn đối với các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân đăng ký tuyển chọn.

5766 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

We have 43 guests and no members online

Thủ tục hành chính

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…