Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 “Cấp giấy phép quy hoạch”

01 Tháng 8 2017
(2 votes)
Author :  

 

Thực hiện Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trân trọng thông báo việc chính thức đưa vào vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 “Cấp giấy phép quy hoạch” trên cơ sở thủ tục hành chính “Cấp giấy phép quy hoạch” đang cung cấp tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Các tổ chức, công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có thể điền biểu mẫu trực tuyến, nộp các thành phần hồ sơ và tra cứu quá trình giải quyết qua mạng Internet.

Địa chỉ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 “Cấp giấy phép quy hoạch” của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: https://egov.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn. Thời gian cung cấp dịch vụ bắt đầu từ ngày 01/8/2017.

Nếu có thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Một cửa Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

  • Lãnh đạo phụ trách: Bùi Văn Bắc

+ Chức vụ: Phó Chánh văn phòng - Trưởng bộ phận Một cửa

+ Số điện thoại: 0975.688.765

+ Hộp thư công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Cán bộ đầu mối: Vũ Đức Duy

+ Chức vụ: Chuyên viên bộ phận Một cửa

+ Số điện thoại: 0912.122.923

+ Hộp thư công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và bộ phận Một cửa Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trân trọng thông báo!

6808 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…