Thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%. Đó là một trong những nội dung tại dự thảo Chương trình số 06 về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020” được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thảo luận, cho ý kiến sáng 27/6.

Theo đánh giá của Thành ủy, nhiệm kỳ 2011 – 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội có Chương trình số 07-Ctr/TU về “Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015"; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị Thành phố Hà Nội giai đạn 2011 – 2015”. Các chương trình đã góp phần tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại, là cơ sở để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.

Công tác quy hoạch đã được chú trọng và có chuyển biến tốt hơn. Đã hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu và quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh; công tác đầu tư xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng, phục vụ dân sinh bức xúc, các công trình trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Các công trình hạ tầng giao thông khung được đầu tư, hoàn chỉnh đưa vao sử dụng giảm thiểu ùn tắc giao thông; hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, thảm cỏ bước đầu được tập trung đầu tư xây dựng...
 
Công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và môi trường, các cấp chính quyền đã chú trọng đến công tác cấp phép xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép và không theo quy hoạch đã từng bước được kiểm soát; tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” cơ bản không còn phát sinh. Đã tiến hành hạ ngầm, sắp xếp đường dây đi nổi gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến phố chính, tạo không gian thoáng đãng, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Thực hiện hiệu quả năm trật tự và văn minh đô thị, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các chương trình nêu trên còn rất nhiều hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục. Đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu, tốc độ phát triển quá nhanh của đô thị. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Vẫn còn tình trạng úng ngập cục bộ khu vực nội thành.
 
Vấn đề quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều bức xúc. Vi phạm về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân còn diễn biến phức tạp. Vẫn xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án chậm triển khai, sử dụng sai mục đích, đất đai để hoang hóa chưa được xử lý và thu hồi. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng xung quanh tại khu đô thị mới còn chưa đồng bộ, kéo dài nhiều năm. Các khu vệ tinh, đô thị ven sông Hồng chưa có kế hoạch đầu tư, phát triển nên chưa tạo được động lực cho sự phát triển liên kết vùng...
 
Cùng với đó là việc thiếu cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa có hiệu quả. Thủ tục hành chính vẫn còn nhiều bất cập, kéo dài thậm chí cá biệt còn gây khó khăn cho nhà đầu tư. Một số nơi còn chưa chủ động đề xuất về các cơ chế, chính sách, chưa nhận thức đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm dẫn đến chậm trong việc xác định phương án giải phóng mặt bằng, đề xuất giải quyết các vướng mắc kịp thời...
 
Kế thừa những kết quả của giai đoạn trước, đồng thời, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy khóa XVI đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc. Môi trường được cải thiện, trên nền tảng phát triển bền vững, năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đảm bảo kết nối và đồng bộ giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh, vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của Thủ đô.
 
Chương trình cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 20 – 25%; diện tích đất dành cho giao thông từ 03 – 0,5% đất đô thị/năm, đưa tổng diện tích đất dành cho giao thông đạt 10 – 13% đất đô thị; phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh, tăng diện tích cây xanh trên đầu người, đưa hệ thống cây xanh trở thành một bộ phận quan trọng trong bộ mặt cảnh quan đô thị; hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi (từ vành đai 3 trở vào trung tâm: hạ ngầm, thanh thải bó sắp xếp các đường dây đi nổi trên các tuyến phố chính, gây mất mỹ quan đô thị); tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 95-100%...
 
Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây và hoàn thành các quy hoạch mới. Xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện theo quy hoạch. Cùng với đó, phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%.
 
Dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đến việc khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, nguồn lực, chuyển mạnh sang đầu tư phát triển chiều sâu, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và kiện toàn bộ máy, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, người đứng đầu... 
 
Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình cấp bách phục vụ dân sinh. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...
 
Góp ý cho dự thảo Chương trình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường kiến nghị, để giải quyết căn cơ, bền vững vấn đề ùn tắc giao thông thì phải phát triển các hình thức vận tải công cộng khối lượng lớn. Dự thảo Chương trình đưa ra mục tiêu vận chuyển hành khách công cộng chiếm 20-22% , trong đó đường sắt đô thị chỉ chiếm 1-3%, do đó, để thực hiện mục tiêu này chủ yếu vẫn là xe buýt. Chính vì thế Thành phố phải nhanh chóng có đề án phát triển xe buýt, tăng từ 1,5-2 lần như hiện nay cả về quy mô, số tuyến, bởi nhiều năm nay số lượng xe buýt của Thủ đô chỉ dao động khoảng 1 nghìn chiếc.
 
Góp ý về vấn đề quy hoạch, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Nguyễn Trúc Anh kiến nghị: Thành phố nên tập trung xây dựng công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa để tạo không gian, cảnh quan cho nhân dân và chống úng ngập. Hà Nội đặt ra mục tiêu đạt 1 triệu cây xanh. Muốn làm được, cần có quy hoạch vành đai xanh cho Hà Nội. Đạt 1 triệu cây xanh nhưng không tạo vệ tinh xanh thì rất khó.
 
Còn Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị bổ sung, rà soát quy hoạch của từng chuyên ngành. Khi rà soát công bố công khai, minh bạch, từ có đó cơ chế đầu tư rõ ràng. Việc sửa đổi, bổ sung theo quy trình cần rút gọn, rút ngắn thời gian. Ngoài cơ chế đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, thì vấn đề xác định giá đất cần rõ ràng, minh bạch.
 
Đề cập đến vấn đề quản lý đất đai, theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, cần nói rõ hơn về những hạn chế về quy hoạch đất đai và các vấn đề liên quan. Trong thực tế, khi công bố quy hoạch một khu đô thị mới thì bao giờ cũng rất đẹp nhưng sau khi điều chỉnh thì xảy ra nhiều vấn đề. Do đó, cần thực hiện tốt các quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt và đảm bảo nguồn lực, cơ chế thành phố ban hành phù hợp với nguồn lực như đấu giá sử dụng đất... “Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường là những vấn đề bức xúc, do đó, giải pháp quan trọng là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, trong đó, có kiểm tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ thực thi. Nếu người đứng đầu không kiên quyết, còn do dự thì không bao giờ làm được. Để thực hiện dự án chúng ta kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai”.
 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh lưu ý đến việc cần giải quyết ngay là quy hoạch treo. “Có những quy hoạch đã có từ rất lâu nhưng không được triển khai thực hiện mà cũng chẳng điều chỉnh làm người dân rất vất vả”. Đồng thời lưu ý: “Trong quy hoạch cần dự báo được tình hình, tránh tình trạng như tại quận Thanh Xuân, đến năm 2020, với nhiều khu chung cư, Thanh Xuân xấp xỉ 40 vạn dân, không có hạ tầng xã hội bệnh viện hay trường học nào có thể tải nổi”.
 
Một số bí thư các quận, huyện cũng lưu ý, nội dung chương trình đưa ra rất tốt nhưng vấn đề mấu chốt là việc tổ chức thực hiện. Phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, quận, huyện trong từng đầu việc để quy rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm. Đồng thời, khi đầu tư quan tâm sự đồng bộ, tránh tình trạng như việc làm đường cứ làm được một thời gian ngắn lại đào gây bức xúc trong nhân dân.

Chiều 23/6, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500, đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 (đường Võ Nguyên Giáp) thuộc địa bàn huyện Đông Anh và Sóc Sơn đã được UBND TP phê duyệt. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo nhân dân địa phương đã tham dự hội nghị.

Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài xác định tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp) là trục động lực phát triển kinh tế quan trọng của khu vực, nhằm liên kết phát triển tổ hợp hệ thống các trung tâm tài chính ngân hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện cao cấp, công trình văn hóa, khu nhà ở chất lượng cao. Đây là một trong những không gian trọng yếu nối kết khu trung tâm Thủ đô với không gian cửa ngõ hàng không của quốc gia - nơi tạo lập các trung tâm dịch vụ công cộng của Thủ đô gắn kết với các không gian mở của khu vực phía Bắc và cảnh quan tự nhiên hệ thống không gian xanh mặt nước, sông Hồng, sông Thiếp - đầm Vân Trì, đầm Xuân Du, sông Cà Lồ.

Theo quy hoạch đã được duyệt, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.810,1ha trên tổng chiều dài tuyến đường khoảng 11,1km, gồm: đoạn 1 là 396,8ha, chiều dài khoảng 5km với dân số khoảng 6.535 người; đoạn 2 là 524,9ha, chiều dài khoảng 4km với dân số khoảng 20.291 người; đoạn 3 là 888,4ha, chiều dài khoảng 2,1km với dân số khoảng 70.012 người.

Về không gian kiến trúc, quy hoạch yêu cầu, chiều cao công trình thấp dần về phía sân bay Nội Bài và cao nhất là khu vực tháp tài chính thương mại Phương Trạch. Cụ thể, đoạn 1 gồm các công trình có chiều cao tối đa khoảng 7 tầng; đoạn 2, các công trình có chiều cao tối đa khoảng 20 tầng; đoạn 3, các công trình có chiều cao tối đa lên tới 108 tầng. Về phân vùng định hướng chính với không gian kiến trúc cảnh quan đô thị của từng đoạn, quy hoạch chỉ rõ, trên đoạn 1, cần tạo lập hình ảnh đô thị sinh thái, các công trình thấp tầng, kiến trúc hài hòa, xen lẫn với không gian cảnh quan cây xanh, mặt nước. Ở đoạn 2, sẽ tạo lập hình ảnh đô thị mang tính hiện đại, sôi động, gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ; các cụm công công trình cao tầng kết hợp với các khoảng không gian mở tạo ra không gian đô thị hiện đại, sinh động. Còn ở đoạn 3, sẽ tạo lập hình ảnh đô thị mang tính biểu tượng, đặc trưng với các công trình kiến trúc điểm nhấn; là không gian đô thị mới gắn với các hoạt động văn hóa.

Đặc biệt, quy hoạch nêu yêu cầu phát triển tổ hợp công trình trung tâm tài chính thương mại Phương Trạch làm điểm nhấn chủ đạo cho khu vực Bắc sông Hồng. Các công trình cao tầng dọc tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và quốc lộ 5 kéo dài sẽ tạo bộ mặt đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ, hài hòa gắn kết tương quan với các không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh…Kiến trúc cảnh quan khu vực phải mang tính hài hòa giữa cũ và mới; giữa các không gian cảnh quan khác nhau. Không gian trong các khu ở, đơn vị ở được tổ chức theo cấu trúc trục lõi trung tâm, tạo được sự hài hòa giữa các công trình thương mại cao tầng; chung cư cao tầng với khu nhà ở sinh thái thấp tầng; làng xóm cũ và các công trình hạ tầng xã hội khác. Đối với các công trình làng xóm cũ, sẽ cải tạo theo hướng tăng cường hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giữ được cấu trúc làng xóm cũ truyền thống, mật độ xây dựng thấp, nhiều sân vườn…

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được lập trên ý tưởng “Rồng đuổi ngọc” tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long - Hà Nội, xương sống là tuyến cao tốc từ sân bay về trung tâm thành phố, đầu Rồng quay về sông Hồng - Hồ Tây. Thời điểm lập quy hoạch, lãnh đạo thành phố xác định: “Đây là cửa ngõ Việt Nam và thế giới, tạo hình ảnh tuyến đường có môi trường xanh bền vững, dải phân cách trải dài 2 bên và đan xen không gian cây xanh mặt nước tự nhiên. Trong đó, mặt nước tự nhiên là yếu tố quan trọng, khai thác cùng mặt nước nhân tạo, hình thành tuyến du lịch đường thủy”…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã biểu dương đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch, các sở, ban, ngành TP đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành việc lập thẩm định đồ án, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định... Theo Chủ tịch, việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết là tiền đề quan trọng cho việc phát triển đô thị tại khu vực. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện để hiện thực hóa đồ án trên thực tế còn nhiều việc phải làm, phải giải quyết đồng bộ nhiều cơ chế chính sách liên quan. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sớm hình thành khu đô thị hai bên tuyến đường, ngày 29/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và TP Hà Nội trong việc tổ chức triển khai các dự án. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP đã có quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 thành lập Ban chỉ đạo khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp để triển khai, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án thành phần.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao các sở, ngành khẩn trương tổ chức triển khai các công việc liên quan trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chủ tịch yêu cầu Sở KH&ĐT cần tổ chức việc xúc tiến đầu tư kêu gọi đầu tư các dự án thành phần phát triển đô thị trong khu vực Nhật Tân - Nội Bài; gặp gỡ, trao đổi và thống nhất với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có nguyện vọng đăng ký tham gia đầu tư về các nội dung có liên quan; xác định các dự án hạ tầng khung, nguồn vốn đầu tư; xác định các dự án phát triển đô thị theo chức năng quy hoạch và tham mưu việc xem xét lựa chọn Nhà đầu tư. Sở TN&MT và Sở Tài chính đề xuất phương án tài chính, huy động vốn, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và tiến độ triển khai dự án. Sở QHKT phối hợp với UBND các huyện Đông Anh, Sóc Sơn để tiếp tục tổ chức công bố công khai đồ án, tuyên truyền đến các địa phương, các hộ dân có liên quan về sự cấn thiết việc triển khai dự án tại đây để tạo sự đồng thuận, đồng thời, trực tiếp tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định. Sở Xây dựng chủ trì lập kế hoạch tranh tra, kiểm tra công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn; tham gia quản lý xây dựng đô thị đảm bảo tuân thủ quy hoạch theo phân cấp và các quy định hiện hành.

Chủ tịch cũng giao UBND các huyện Đông Anh và Sóc Sơn cần phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch được duyệt, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch chuyên ngành do đơn vị mình quản lý trên cơ sở Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được duyệt, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Ngày 10/3/2016, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư cũng nêu rõ về Nguyên tắc xác định cấp công trình:

Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí: Quy mô công suất, tầm quan trọng: áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được xác định theo Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản này; Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này.

Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Khoản 1 Điều này.

Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án.

Cấp công trình quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp công trình quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, cấp công trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 và thay thế các quy định tại Điều 7, Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Khoản 4, 6 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E2 tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Theo quyết định, diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 6.893m2 (phù hợp với quy mô diện tích đã được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).

Việc điều chỉnh hướng tới sự phù hợp chủ trương của UBND TP, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu về Tổ hợp Trung tâm Dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Đề xuất giải pháp về quy hoạch kiến trúc, hình thành công trình có hình thức kiến trúc hiện đại, hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan khu vực và trục đường. Xây dựng, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực xây mới với khu vực hiện có và với các dự án đang triển khai xây dựng khu vực xung quanh.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất được phê duyệt là cơ sở pháp lý để lập Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức theo quy định, làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

UBND TP chỉ đạo, chỉ điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với diện tích đất đã giao cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (để xây dựng Tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam) tại một phần diện tích ô quy hoạch ký hiệu E2 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê duyệt tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất công cộng đơn vị ở sang chức năng đất công cộng thành phố, khu ở (tại vị trí thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam) không làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung của toàn ô quy hoạch ký hiệu E2 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên thực hiện theo Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 và các đồ án, dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy trình quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Minh Đức vào ngày 7/6..

Theo đó, khu nhà ở Minh Đức thuộc địa giới hành chính xã Tiền phong, huyện Mê Linh (Hà Nội) có tổng diện tích khoảng 173.563m2 với quy mô dân số khoảng 3.018 người, có phía đông giáp KĐT làng hoa Tiền Phong; Phía tây giáp QL23B; phía bắc giáp Đầm Và; phía nam giáp khu chung cư và nhà ở phục vụ cán bộ công nhân các khu công nghiệp.

Dự án như một giao điểm của các lõi cây xanh trong khu vực. Phía tây bắc dự án là mặt nước đầm và tạo trục cảnh quan, điểm nhấn và điều khóa khí hậu cho khu vực. Xung quanh dự án có các khu cây xanh đơn vị ở, công viên tiếp cận thuận lợi cho dân cư.
Dự án được thiết kế cảnh quan kiến trúc tuân thủ theo Quy hoạch phân khu N1 trong đó, dọc theo Dự án được thiết kế cảnh quan kiến trúc tuân thủ theo Quy hoạch phân khu N1 trong đó, dọc theo tuyến đường 23B là các dãy nhà cao tầng, phía Tây Bắc dự án với các dãy nhà liên kế có sân vườn, biệt thự với chiều cao giảm dần.

Đây là khu đô thị được quy hoạch và xây dựng mới đồng bộ thành tổ hợp hoàn chỉnh. Toàn khu được chia thành những khu chức năng bao gồm: Biệt thự đơn lập (145 nhà biệt thự đơn lập cao 3 tầng, tổng diện tích là 42.008,7m2); Biệt thự song lập (44 nhà biệt thự song lập, cao 3 tầng, tổng diện tích là 8.181,4m2); Nhà ở liền kề (203 nhà ở liền kề, cao 4 tầng với tổng diện tích là 21.744,5m2); Nhà chung cư (cao 14 tầng với tổng diện tích là 11.604,3m2).

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Khai thác tối đa lợi thế về cảnh quan và điều kiện tự nhiên khu vực đầm Và, hình thành khu nhà ở theo hướng sinh thái, chủ yếu là nhà ở thấp tầng kết hợp với nhà chung cư cao tầng. Chiều cao công trình được bố trí thấp dần về phía đầm Và, trong đó các dãy nhà cao tầng và công trình công cộng được bố trí dọc theo tuyến đường có mặt cắt ngang 48m, phần còn lại là nhà ở thấp tầng… Điểm nhấn của khu nhà ở Minh Đức là công trình công cộng đơn vị ở cao 5 tầng kết hợp với tổ hợp công trình chung cư cao tầng (14 tầng) và cây xanh-thể dục thể thao nằm ở phía tây tuyến đường liên khu vực. Trước đó, ngày 14/3/2016 UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu nhà ở Minh Đức, xã Tiền phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung điểu chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đồ án quy hoạch phân khu N1 đã được phê duyệt. Nội dung của đồ án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một dự án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đất Cổ Ngựa, tỷ lệ 1/500, tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Khu vực lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích đất khoảng 83.483m2, dân số khoảng 11.512 người, thuộc địa bàn phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết, khu đất có chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể như sau:

Đất đường giao thông thành phố, khu vực có diện tích 19.592m2; đất đơn vị ở có diện tích 63.891m2 bao gồm nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng, nhà trẻ, mẫu giáo, bãi đỗ xe, đường giao thông đơn vị ở, nhóm nhà ở…

Khu vực được quy hoạch đảm bảo tính hài hòa giữa khu vực đã xây dựng và khu vực xây dựng mới, giữa các không gian cảnh quan với nhau, giữa công trình cao tầng và thấp tầng để tạo cảnh quan đẹp cho toàn bộ khu đô thị. Đảm bảo phù hợp với giải pháp khớp nối quy hoạch khu vực Trung Văn - Mỗ Lao, các công trình cao tầng được điều chỉnh thành các công trình thấp tầng để tổ chức không gian kiến trúc thấp dần về phía khu công viên cây xanh, hồ Trung Văn và khu dân cư phường Trung Văn hiện có, đảm bảo sự lưu thông không khí từ các yếu tố thiên nhiên tới toàn bộ cư dân. Các công trình thấp tầng được thiết kế linh hoạt, với quy mô diện tích hợp lý, giải pháp kiến trúc hài hòa với khu dân cư hiện có và khai thác tốt không gian mở xung quanh. Nhà trẻ được bố trí xen lẫn trong khu nhà ở thấp tầng, xa tuyến đường giao thông chính, thuận tiện và an toàn cho trẻ tới lớp.

Bên cạnh đó, các ô đất cây xanh được tổ chức thành không gian mở, kết hợp giữa đường đi dạo và các khoảng sân mở rộng, thuận lợi cho người dân tiếp cận từ nhiều hướng làm nơi nghỉ ngơi, giao lưu, ngắm cảnh và tạo cảm giác gần gũi, thân thiện.
Các hạng mục được ưu tiên đầu tư là nhà trẻ, nhà vệ sinh công cộng, cây xanh, nhà ở, đường giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, điện, trạm trung chuyển rác thải…

 “Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình nhà cao tầng khu vực nội đô” vừa được UBND TP Hà Nội công bố. Trong đó, đa phần các vị trí chỉ được xây dựng không quá 39 tầng, riêng khu vực điểm nhấn đô thị triển lãm Giảng Võ được phép xây tối đa 50 tầng.
Ngay sau khi Quy chế được công bố, đã có 2 luồng ý kiến khác nhau xung quanh việc xây nhà cao tầng trong nội đô. Luồng ý kiến thứ nhất lo lắng gia tăng áp lực dân số, quá tải hệ thống hạ tầng, phá vỡ quy hoạch chung của Thủ đô. Trong khi luồng ý kiến còn lại cho rằng phải hiểu đúng bản chất quy định này. “Không phải tất cả chung cư đều được xây dựng cao tầng mà phải có quy hoạch chung, sau đó mới có vài điểm nhấn cao tầng mà thôi” - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nhấn mạnh.

Hỗ trợ cải tạo chung cư

Theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử TP Hà Nội, khu vực được áp dụng quy chế này có diện tích hơn 3.880ha, thuộc địa giới hành chính các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, một phần phía Bắc quận Hai Bà Trưng và một phần phía Nam của quận Tây Hồ. Quy chế cho phép hai bên đường vành đai, tuyến phố hướng tâm, tuyến phố chính, các khu vực điểm nhấn đô thị được xây dựng các công trình cao tầng, dưới sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ về quy hoạch, kiến trúc. Các công trình cao tầng phải kiểm soát quy mô dân số, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị, giảm dần tầng cao, chiều cao công trình từ đường Vành đai II vào trung tâm TP.

Trong lúc vấn đề cải tạo chung cư cũ của Hà Nội đang “nghẽn”, thì việc ban hành quy chế này được cho là cần thiết. Thay vì bị hạn chế chiều cao như trước, nay các khu chung cư cũ có thể được phép xây dựng từ 18 - 25 tầng. Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại việc nâng tầng sẽ làm gia tăng cao ốc trong nội đô, “đè” áp lực cho hạ tầng vốn đã không “khỏe mạnh” của Hà Nội. Giải đáp băn khoăn này, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết, xây dựng cải tạo các khu chung cư cũ là một vấn đề mà Hà Nội đã đặt ra trong gần 20 năm nay. Đã có những thời điểm, Hà Nội phấn đấu năm 2015 sẽ hoàn thành cải tạo chung cư cũ. Nhưng thực chất mới chỉ xây dựng hoàn thành được một số chung cư (chiếm khoảng 10% trong tổng số hơn 1.500 khu chung cư cũ). Nguyên nhân quan trọng nhất của việc chậm trễ này là thiếu hài hòa về quyền lợi giữa nhà quản lý, người dân và chủ đầu tư. Trong bối cảnh quy hoạch mới cần cấp thiết cải tạo các nhà chung cư. Vấn đề phức tạp về cải tạo chung cư cũ cũng đã trở thành mục riêng biệt cùng quy chế đặc thù thể hiện trong Luật Xây dựng 2014. Trong quy chế quản lý kiến trúc nhà cao tầng đã có những giải pháp đột biến về xây dựng các chung cư cao tầng.

Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, đây là một trong những giải pháp sẽ hỗ trợ đẩy mạnh cải tạo các khu chung cư. Nhưng vấn đề nhận thức ở đây không phải tất cả các chung cư đều được xây dựng cao tầng mà phải tuân thủ theo vấn đề chung của thể chế. Trước hết, định hướng cải tạo chung cư cũ phải tuân thủ quy hoạch chung, đảm bảo mật độ xây dựng và không gia tăng dân số nội đô. Trong các quy hoạch chuyên ngành và quy định nhà chung cư, đã ghi rõ: “Không chỉ có đặt vấn đề xây dựng dự án nhà chung cư mà phải nghiên cứu xây dựng quy hoạch của cả khu chung cư trên cơ sở tuân thủ mật độ xây dựng, quy hoạch chung rồi từ đó mới đặt ra một vài các điểm nhấn công trình cao tầng” - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nói.
Rà soát lại quy hoạch

GS.TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT đánh giá điểm tích cực của quy chế này là tạo ra điều kiện để rà soát quy hoạch Hà Nội vốn dĩ rất lộn xộn ngay cả khu vực phố cũ và phố cổ. Tuy nhiên, trong những khu vực Hà Nội mới có khả năng phát triển tốt hơn thì cũng nên xem xét. Câu chuyện còn lại là rà soát về một quy hoạch đồng bộ cho Hà Nội, khi phát triển nhà cao tầng phải gắn với phát triển hạ tầng, tiện ích xã hội để không gian không bị quá tải. Trước lo ngại sẽ xảy ra cơ chế xin – cho trong quá trình xây dựng quy hoạch, GS.TSKH Đặng Hùng Võ cho biết, khó xảy ra trường hợp đó. Bây giờ quy hoạch đi trước một bước, sau đó quyết định dự án này là ai. Đấu thầu thì đưa vào đấu thầu mà không đủ điều kiện thì câu chuyện này pháp luật quy định chặt chẽ rồi. “Cần kiểm soát, quản lý không cho xây cao tầng ở khu Hà Nội cũ và Hà Nội cổ chứ còn khu Giảng Võ là khu phát triển sau này thì có ảnh hưởng gì đâu? Vấn đề chỉ nằm ở bài toán giải quyết hạ tầng. Chứ khi phương án đã đưa lên bao nhiêu tầng mà thiết kế hạ tầng cho phù hợp thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chuyện phát triển Hà Nội cả” - ông Võ nhận định.

Phó Giám đốc Sở QH - KT Hà Nội Bùi Xuân Tùng cho biết, quy chế là bước cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Theo quy định quản lý, khu vực nội đô lịch sử là khu vực hạn chế phát triển. Tuy nhiên, hạn chế phát triển không có nghĩa là không xây dựng nhà cao tầng. Việc cho phép xây dựng công trình cao tầng sẽ không gia tăng dân số nội đô, bởi việc kiểm soát dân số sẽ được tính toán tổng thể, căn cơ. Đối với các chung cư, tập thể cũ, việc cải tạo sẽ được thực hiện đồng bộ, tạo ra khu đô thị mới, hoàn chỉnh về không gian, thống nhất về hình thức kiến trúc, hạ tầng xã hội, kỹ thuật, khắc phục tình trạng manh mún về cải tạo chung cư cũ theo từng công trình như trước đây, thuận lợi cho việc kiểm soát dân số tại từng dự án.

KTS. Nguyễn Huy Khanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam lý giải: “Có vẻ như với nhiều cách đặt tít của truyền thông đang khiến nhiều độc giả hiểu nhầm rằng tất cả các dự án tại ô đất trung tâm Giảng Võ đều được xây dựng 50 tầng?. Cần giải thích rằng khu vực này nằm trong khu vực điểm nhấn đô thị, có khác biệt về cấu trúc không gian, cảnh quan đô thị. Điểm nhấn đô thị đem lại hai giá trị cơ bản, một là giá trị về thị giác để nhận diện, trông thấy, ngắm nhìn, và qua đó đô thị phô diễn được “sức vóc” giàu có và thịnh vượng. Thứ hai, điểm nhấn chính mang lại cho dân cư của nó những giá trị về tinh thần. Khu vực trung tâm Giảng Võ sẽ cân nhắc dự án điểm nhấn chứ không phải tất cả”.
Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình nhà cao tầng khu vực nội đô cho phép khu vực Vành đai I, các công trình được xây từ 18 - 24 tầng, tương đương 86m; Vành đai 2, tầng cao tối đa xây dựng là 27 tầng, tương đương 97m; Ven đê sông Hồng, tầng cao 18 - 21 tầng; Khu vực hai bên tuyến phố hướng tâm tầng cao tối đa 27 tầng; khu vực hai bên tuyến phố chính từ 13 - 21 tầng; khu vực điểm nhấn đô thị được phép xây tối đa 50 tầng. Một số khu chung cư cũ có mật độ dân cư cao như Văn Chương, Ngọc Khánh, Hào Nam, Kim Liên, Thanh Nhàn, Láng Hạ, Nguyễn Công Trứ được xây 18 - 25 tầng.

Quy chế tạo ra bước đột phá mới về quy hoạch không gian trên cơ sở tầm nhìn đồng bộ các vấn đề như giảm áp lực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công khai tổ chức không gian để các chủ đầu tư dễ tiếp cận trong việc thực hiện dự án, xây dựng công trình. Đồng thời gỡ “nút thắt” trong cải tạo chung cư cũ khu vực nội đô, tạo diện mạo mới cho đô thị.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội


Khi thêm số lượng người vào trong nội đô sẽ tạo ra những áp lực nhất định cho hệ thống hạ tầng. Vì thế cần phải hết sức thận trọng trong việc duyệt từng công trình. Cần xem xét kỹ càng hệ số sử dụng đất và khả năng đáp ứng hệ thống hạ tầng. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề giao thông, cấp, thoát nước và những vấn đề liên quan đến hệ thống đường ống khác trong đô thị.
GS.TS Nguyễn Lân – Nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc đến năm 2030.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu CNC Hòa Lạc đến năm 2030 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu CNC Hòa Lạc được bố trí ở hai phía của Đại lộ Thăng Long trên địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai và các xã Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch Hòa, Bình Yên, Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội với diện tích khoảng 1.586 ha.
Về quy mô dân số, hiện trạng năm 2015 dân số, lao động trong khu CNC Hòa Lạc khoảng 12.600 người. Dự báo đến năm 2030 là 229.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 99.300 người tương ứng 40 - 50%.
Khu CNC Hòa Lạc là trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia; là nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.
Trọng tâm phát triển của Khu CNC Hòa Lạc là các ngành công nghệ cao như: CNTT, viễn thông, điện tử, sinh học, cơ điện từ, chế tạo máy, vật liệu mới, năng lượng mới... và danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu CNC Hòa Lạc cũng xác định rõ, định hướng phát triển không gian đô thị phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đô thị vệ tinh Hòa Lạc.
Trong đó, khu GD&ĐT có diện tích 123,53 ha, là nơi tập trung các trường đại học, các cơ sở đào tạo, dạy nghề, là nơi cung cấp đội ngũ nhân lực có chuyên môn, tay nghề cao.
Khu Nghiên cứu và triển khai (R&D) có diện tích 263,15 ha, là nơi tập trung các cơ sở nghiên cứu phát triển, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời là nơi đào tạo và thu hút các chuyên gia trong các ngành công nghệ cao và những người có trình độ cao làm công tác nghiên cứu và ứng dụng. Khu R&D sẽ là cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, nơi ươm mầm các phát minh.
Khu Phần mềm có diện tích 55,93 ha, là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm, cung cấp các dịch vụ sản xuất kinh doanh liên quan đến CNTT.
Khu Công nghiệp công nghệ cao có diện tích 391,01 ha, là nơi tập trung các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao, kho ngoại quan.
Ngoài ra, Khu CNC Hòa Lạc còn có các khu chức năng khác như: khu Trung tâm, khu Hỗn hợp, khu Nhà ở, khu Giải trí và thể dục thể thao và các khu vực: hồ Tân Xã và vùng đệm, giao thông và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, cây xanh.
Dự án xây dựng Khu CNC Hòa Lạc sẽ được đầu tư liên tục đến năm 2030. Khuyến khích xã hội hóa các dự án: Xây dựng nhà ở cho người lao động, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các công trình công cộng và cung cấp dịch vụ công; ưu tiên các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và UBND TP Hà Nội nghiên cứu, ban hành chính sách nhà ở cho chuyên gia, người lao động làm việc trong Khu CNC Hòa Lạc. Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra thực hiện theo quy hoạch được duyệt và các kiến trúc điểm nhấn, các vị trí quan trọng trong Khu CNC Hòa Lạc.
Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch.
UBND TP Hà Nội có trách nhiệm đầu tư xây dựng, tổ chức kết nối giao thông của Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21 và giao thông lân cận, hệ thống cấp nước và thoát nước nằm ngoài ranh giới với Khu CNC Hòa Lạc để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất; ban hành Quyết định quy định các chính sách, biện pháp hỗ trợ, trình tự thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Khu CNC phù hợp với thực tiễn tình hình quản lý đất đai của địa phương, đảm bảo ổn định chính sách và tiến độ giải phóng mặt bằng của Khu CNC Hòa Lạc.
Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển KH&CN cho Khu CNC Hòa Lạc bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thu hút nhân lực KH&CN, hỗ trợ hợp tác phát triển công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao.

Page 4 of 11

Trạng thái truy cập

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 043.8232312; Đường dây nóng: 043.37325198

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…