Công khai thông tin các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 tại địa bàn các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng

18 Tháng 1 2017
(0 votes)
Author :  

Ngày 21/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 456/TB-UBND thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố nghe về kết quả nghiên cứu lập và thẩm định các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4; Trong đó có nội dung chỉ đạo: Những chỉ tiêu quy hoạch vượt so với quy định và những chỉ tiêu quy hoạch không đạt phải công bố cho nhân dân được biết; Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức việc lấy ý kiến theo quy định, đề xuất biện pháp công khai thông tin để lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trước khi trình UBND Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo nêu trên, ngày 14/12/2016 Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã chủ trì, tổ chức cuộc này với đại diện các đơn vị: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Tại cuộc họp, sau khi trao đổi, hội nghị đã thống nhất nội dung sau:

- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát lại các đồ án quy hoạch, cung cấp bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và các số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch tại các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 đang nghiên cứu (file số hoá); trong đó nêu rõ những chỉ tiêu quy hoạch vượt so với quy định và những chỉ tiêu quy hoạch không đạt so với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những chỉ tiêu quy hoạch không đạt; gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, thống nhất.

- Trên cơ sở các bản vẽ và số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch đã được thống nhất, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức đăng tải công khai trên trang Web của Sở và Viện; Đồng thời, các bản vẽ và số liệu quy hoạch nêu trên sẽ được gửi UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng (bằng file số hoá) để UBND các Quận tổ chức thực hiện đăng tải công khai trên trang Web của Quận cũng như sẽ được chính quyền địa phương thông báo cho người dân được biết.

Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã nhận được các bản vẽ và số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch các đồ án Quy hoạch đô thị H1-2, H1-3, H1-4 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cung cấp (file số hoá). Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị như sau:

  1. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổ chức đăng tải công khai trên trang Web của Viện và Quận theo như quy định.
  2. UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng có văn bản gửi UBND các Phường yêu cầu thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn Phường được biết để có ý kiến.
  3. Sau 07 ngày kể từ ngày đăng tải trên trang Web, đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổng hợp những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu tác động (nếu có), gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện, để Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn thành nhiệm vụ được UBND Thành phố Hà Nội giao./.

(Gửi kèm theo đĩa CD gồm các file số hoá về bản vẽ sử dụng đất và các các số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch tại các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 đang nghiên cứu).

27412 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…