Lịch đối thoại thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND Thành phố

06 Tháng 7 2016
(0 votes)
Author :  

Thực hiện văn bản số 1052/STP-KSTTHC ngày 13/6/2016 của Sở Tư pháp về việc gửi lịch đối thoại thủ tục hành chính theo kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo lịch thực hiện đối thoại thủ tục hành chính cụ thể như sau:

- Thời gian: Được tổ chức vào ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm (nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp sau đó).

- Nội dung đối thoại: Đối thoại về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Giới thiệu chính sách pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến buổi đối thoại; tổng hợp những ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thông qua đối thoại; trả lời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính...

- Địa điểm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Để việc đối thoại đạt hiệu quả, đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đối thoại trước 5 ngày làm việc đồng thời gửi trước đề xuất, kiến nghị (nếu có) qua Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, giải đáp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc xin thông báo nội dung trên để các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ./.

32032 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…