Thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%. Đó là một trong những nội dung tại dự thảo Chương trình số 06 về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020” được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thảo luận, cho ý kiến sáng 27/6.

Theo đánh giá của Thành ủy, nhiệm kỳ 2011 – 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội có Chương trình số 07-Ctr/TU về “Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015"; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị Thành phố Hà Nội giai đạn 2011 – 2015”. Các chương trình đã góp phần tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại, là cơ sở để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.

Công tác quy hoạch đã được chú trọng và có chuyển biến tốt hơn. Đã hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu và quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh; công tác đầu tư xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng, phục vụ dân sinh bức xúc, các công trình trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Các công trình hạ tầng giao thông khung được đầu tư, hoàn chỉnh đưa vao sử dụng giảm thiểu ùn tắc giao thông; hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, thảm cỏ bước đầu được tập trung đầu tư xây dựng...
 
Công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và môi trường, các cấp chính quyền đã chú trọng đến công tác cấp phép xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép và không theo quy hoạch đã từng bước được kiểm soát; tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” cơ bản không còn phát sinh. Đã tiến hành hạ ngầm, sắp xếp đường dây đi nổi gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến phố chính, tạo không gian thoáng đãng, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Thực hiện hiệu quả năm trật tự và văn minh đô thị, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các chương trình nêu trên còn rất nhiều hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục. Đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu, tốc độ phát triển quá nhanh của đô thị. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Vẫn còn tình trạng úng ngập cục bộ khu vực nội thành.
 
Vấn đề quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều bức xúc. Vi phạm về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân còn diễn biến phức tạp. Vẫn xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án chậm triển khai, sử dụng sai mục đích, đất đai để hoang hóa chưa được xử lý và thu hồi. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng xung quanh tại khu đô thị mới còn chưa đồng bộ, kéo dài nhiều năm. Các khu vệ tinh, đô thị ven sông Hồng chưa có kế hoạch đầu tư, phát triển nên chưa tạo được động lực cho sự phát triển liên kết vùng...
 
Cùng với đó là việc thiếu cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa có hiệu quả. Thủ tục hành chính vẫn còn nhiều bất cập, kéo dài thậm chí cá biệt còn gây khó khăn cho nhà đầu tư. Một số nơi còn chưa chủ động đề xuất về các cơ chế, chính sách, chưa nhận thức đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm dẫn đến chậm trong việc xác định phương án giải phóng mặt bằng, đề xuất giải quyết các vướng mắc kịp thời...
 
Kế thừa những kết quả của giai đoạn trước, đồng thời, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy khóa XVI đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc. Môi trường được cải thiện, trên nền tảng phát triển bền vững, năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đảm bảo kết nối và đồng bộ giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh, vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của Thủ đô.
 
Chương trình cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 20 – 25%; diện tích đất dành cho giao thông từ 03 – 0,5% đất đô thị/năm, đưa tổng diện tích đất dành cho giao thông đạt 10 – 13% đất đô thị; phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh, tăng diện tích cây xanh trên đầu người, đưa hệ thống cây xanh trở thành một bộ phận quan trọng trong bộ mặt cảnh quan đô thị; hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi (từ vành đai 3 trở vào trung tâm: hạ ngầm, thanh thải bó sắp xếp các đường dây đi nổi trên các tuyến phố chính, gây mất mỹ quan đô thị); tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 95-100%...
 
Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây và hoàn thành các quy hoạch mới. Xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện theo quy hoạch. Cùng với đó, phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%.
 
Dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đến việc khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, nguồn lực, chuyển mạnh sang đầu tư phát triển chiều sâu, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và kiện toàn bộ máy, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, người đứng đầu... 
 
Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình cấp bách phục vụ dân sinh. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...
 
Góp ý cho dự thảo Chương trình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường kiến nghị, để giải quyết căn cơ, bền vững vấn đề ùn tắc giao thông thì phải phát triển các hình thức vận tải công cộng khối lượng lớn. Dự thảo Chương trình đưa ra mục tiêu vận chuyển hành khách công cộng chiếm 20-22% , trong đó đường sắt đô thị chỉ chiếm 1-3%, do đó, để thực hiện mục tiêu này chủ yếu vẫn là xe buýt. Chính vì thế Thành phố phải nhanh chóng có đề án phát triển xe buýt, tăng từ 1,5-2 lần như hiện nay cả về quy mô, số tuyến, bởi nhiều năm nay số lượng xe buýt của Thủ đô chỉ dao động khoảng 1 nghìn chiếc.
 
Góp ý về vấn đề quy hoạch, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Nguyễn Trúc Anh kiến nghị: Thành phố nên tập trung xây dựng công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa để tạo không gian, cảnh quan cho nhân dân và chống úng ngập. Hà Nội đặt ra mục tiêu đạt 1 triệu cây xanh. Muốn làm được, cần có quy hoạch vành đai xanh cho Hà Nội. Đạt 1 triệu cây xanh nhưng không tạo vệ tinh xanh thì rất khó.
 
Còn Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị bổ sung, rà soát quy hoạch của từng chuyên ngành. Khi rà soát công bố công khai, minh bạch, từ có đó cơ chế đầu tư rõ ràng. Việc sửa đổi, bổ sung theo quy trình cần rút gọn, rút ngắn thời gian. Ngoài cơ chế đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, thì vấn đề xác định giá đất cần rõ ràng, minh bạch.
 
Đề cập đến vấn đề quản lý đất đai, theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, cần nói rõ hơn về những hạn chế về quy hoạch đất đai và các vấn đề liên quan. Trong thực tế, khi công bố quy hoạch một khu đô thị mới thì bao giờ cũng rất đẹp nhưng sau khi điều chỉnh thì xảy ra nhiều vấn đề. Do đó, cần thực hiện tốt các quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt và đảm bảo nguồn lực, cơ chế thành phố ban hành phù hợp với nguồn lực như đấu giá sử dụng đất... “Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường là những vấn đề bức xúc, do đó, giải pháp quan trọng là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, trong đó, có kiểm tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ thực thi. Nếu người đứng đầu không kiên quyết, còn do dự thì không bao giờ làm được. Để thực hiện dự án chúng ta kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai”.
 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh lưu ý đến việc cần giải quyết ngay là quy hoạch treo. “Có những quy hoạch đã có từ rất lâu nhưng không được triển khai thực hiện mà cũng chẳng điều chỉnh làm người dân rất vất vả”. Đồng thời lưu ý: “Trong quy hoạch cần dự báo được tình hình, tránh tình trạng như tại quận Thanh Xuân, đến năm 2020, với nhiều khu chung cư, Thanh Xuân xấp xỉ 40 vạn dân, không có hạ tầng xã hội bệnh viện hay trường học nào có thể tải nổi”.
 
Một số bí thư các quận, huyện cũng lưu ý, nội dung chương trình đưa ra rất tốt nhưng vấn đề mấu chốt là việc tổ chức thực hiện. Phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, quận, huyện trong từng đầu việc để quy rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm. Đồng thời, khi đầu tư quan tâm sự đồng bộ, tránh tình trạng như việc làm đường cứ làm được một thời gian ngắn lại đào gây bức xúc trong nhân dân.

Chiều 23/6, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500, đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 (đường Võ Nguyên Giáp) thuộc địa bàn huyện Đông Anh và Sóc Sơn đã được UBND TP phê duyệt. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo nhân dân địa phương đã tham dự hội nghị.

Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài xác định tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp) là trục động lực phát triển kinh tế quan trọng của khu vực, nhằm liên kết phát triển tổ hợp hệ thống các trung tâm tài chính ngân hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện cao cấp, công trình văn hóa, khu nhà ở chất lượng cao. Đây là một trong những không gian trọng yếu nối kết khu trung tâm Thủ đô với không gian cửa ngõ hàng không của quốc gia - nơi tạo lập các trung tâm dịch vụ công cộng của Thủ đô gắn kết với các không gian mở của khu vực phía Bắc và cảnh quan tự nhiên hệ thống không gian xanh mặt nước, sông Hồng, sông Thiếp - đầm Vân Trì, đầm Xuân Du, sông Cà Lồ.

Theo quy hoạch đã được duyệt, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.810,1ha trên tổng chiều dài tuyến đường khoảng 11,1km, gồm: đoạn 1 là 396,8ha, chiều dài khoảng 5km với dân số khoảng 6.535 người; đoạn 2 là 524,9ha, chiều dài khoảng 4km với dân số khoảng 20.291 người; đoạn 3 là 888,4ha, chiều dài khoảng 2,1km với dân số khoảng 70.012 người.

Về không gian kiến trúc, quy hoạch yêu cầu, chiều cao công trình thấp dần về phía sân bay Nội Bài và cao nhất là khu vực tháp tài chính thương mại Phương Trạch. Cụ thể, đoạn 1 gồm các công trình có chiều cao tối đa khoảng 7 tầng; đoạn 2, các công trình có chiều cao tối đa khoảng 20 tầng; đoạn 3, các công trình có chiều cao tối đa lên tới 108 tầng. Về phân vùng định hướng chính với không gian kiến trúc cảnh quan đô thị của từng đoạn, quy hoạch chỉ rõ, trên đoạn 1, cần tạo lập hình ảnh đô thị sinh thái, các công trình thấp tầng, kiến trúc hài hòa, xen lẫn với không gian cảnh quan cây xanh, mặt nước. Ở đoạn 2, sẽ tạo lập hình ảnh đô thị mang tính hiện đại, sôi động, gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ; các cụm công công trình cao tầng kết hợp với các khoảng không gian mở tạo ra không gian đô thị hiện đại, sinh động. Còn ở đoạn 3, sẽ tạo lập hình ảnh đô thị mang tính biểu tượng, đặc trưng với các công trình kiến trúc điểm nhấn; là không gian đô thị mới gắn với các hoạt động văn hóa.

Đặc biệt, quy hoạch nêu yêu cầu phát triển tổ hợp công trình trung tâm tài chính thương mại Phương Trạch làm điểm nhấn chủ đạo cho khu vực Bắc sông Hồng. Các công trình cao tầng dọc tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và quốc lộ 5 kéo dài sẽ tạo bộ mặt đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ, hài hòa gắn kết tương quan với các không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh…Kiến trúc cảnh quan khu vực phải mang tính hài hòa giữa cũ và mới; giữa các không gian cảnh quan khác nhau. Không gian trong các khu ở, đơn vị ở được tổ chức theo cấu trúc trục lõi trung tâm, tạo được sự hài hòa giữa các công trình thương mại cao tầng; chung cư cao tầng với khu nhà ở sinh thái thấp tầng; làng xóm cũ và các công trình hạ tầng xã hội khác. Đối với các công trình làng xóm cũ, sẽ cải tạo theo hướng tăng cường hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giữ được cấu trúc làng xóm cũ truyền thống, mật độ xây dựng thấp, nhiều sân vườn…

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được lập trên ý tưởng “Rồng đuổi ngọc” tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long - Hà Nội, xương sống là tuyến cao tốc từ sân bay về trung tâm thành phố, đầu Rồng quay về sông Hồng - Hồ Tây. Thời điểm lập quy hoạch, lãnh đạo thành phố xác định: “Đây là cửa ngõ Việt Nam và thế giới, tạo hình ảnh tuyến đường có môi trường xanh bền vững, dải phân cách trải dài 2 bên và đan xen không gian cây xanh mặt nước tự nhiên. Trong đó, mặt nước tự nhiên là yếu tố quan trọng, khai thác cùng mặt nước nhân tạo, hình thành tuyến du lịch đường thủy”…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã biểu dương đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch, các sở, ban, ngành TP đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành việc lập thẩm định đồ án, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định... Theo Chủ tịch, việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết là tiền đề quan trọng cho việc phát triển đô thị tại khu vực. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện để hiện thực hóa đồ án trên thực tế còn nhiều việc phải làm, phải giải quyết đồng bộ nhiều cơ chế chính sách liên quan. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sớm hình thành khu đô thị hai bên tuyến đường, ngày 29/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và TP Hà Nội trong việc tổ chức triển khai các dự án. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP đã có quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 thành lập Ban chỉ đạo khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp để triển khai, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án thành phần.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao các sở, ngành khẩn trương tổ chức triển khai các công việc liên quan trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chủ tịch yêu cầu Sở KH&ĐT cần tổ chức việc xúc tiến đầu tư kêu gọi đầu tư các dự án thành phần phát triển đô thị trong khu vực Nhật Tân - Nội Bài; gặp gỡ, trao đổi và thống nhất với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có nguyện vọng đăng ký tham gia đầu tư về các nội dung có liên quan; xác định các dự án hạ tầng khung, nguồn vốn đầu tư; xác định các dự án phát triển đô thị theo chức năng quy hoạch và tham mưu việc xem xét lựa chọn Nhà đầu tư. Sở TN&MT và Sở Tài chính đề xuất phương án tài chính, huy động vốn, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và tiến độ triển khai dự án. Sở QHKT phối hợp với UBND các huyện Đông Anh, Sóc Sơn để tiếp tục tổ chức công bố công khai đồ án, tuyên truyền đến các địa phương, các hộ dân có liên quan về sự cấn thiết việc triển khai dự án tại đây để tạo sự đồng thuận, đồng thời, trực tiếp tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định. Sở Xây dựng chủ trì lập kế hoạch tranh tra, kiểm tra công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn; tham gia quản lý xây dựng đô thị đảm bảo tuân thủ quy hoạch theo phân cấp và các quy định hiện hành.

Chủ tịch cũng giao UBND các huyện Đông Anh và Sóc Sơn cần phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch được duyệt, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch chuyên ngành do đơn vị mình quản lý trên cơ sở Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được duyệt, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Ngày 10/3/2016, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư cũng nêu rõ về Nguyên tắc xác định cấp công trình:

Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí: Quy mô công suất, tầm quan trọng: áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được xác định theo Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản này; Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này.

Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Khoản 1 Điều này.

Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án.

Cấp công trình quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp công trình quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, cấp công trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 và thay thế các quy định tại Điều 7, Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Khoản 4, 6 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu E2 tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Theo quyết định, diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 6.893m2 (phù hợp với quy mô diện tích đã được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).

Việc điều chỉnh hướng tới sự phù hợp chủ trương của UBND TP, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu về Tổ hợp Trung tâm Dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Đề xuất giải pháp về quy hoạch kiến trúc, hình thành công trình có hình thức kiến trúc hiện đại, hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan khu vực và trục đường. Xây dựng, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực xây mới với khu vực hiện có và với các dự án đang triển khai xây dựng khu vực xung quanh.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất được phê duyệt là cơ sở pháp lý để lập Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức theo quy định, làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

UBND TP chỉ đạo, chỉ điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với diện tích đất đã giao cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (để xây dựng Tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam) tại một phần diện tích ô quy hoạch ký hiệu E2 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê duyệt tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất công cộng đơn vị ở sang chức năng đất công cộng thành phố, khu ở (tại vị trí thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm dữ liệu dự phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam) không làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung của toàn ô quy hoạch ký hiệu E2 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên thực hiện theo Quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 và các đồ án, dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy trình quy định.

Page 3 of 10

Trạng thái truy cập

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…