Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH

Hội nghị công bố công khai và bàn giao đồ án Quy hoạch chi tiết Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500

30/10/2019 | 13:42  | Lượt xem: 41287
Thực hiện Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại khu vực 04 quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Ngày đăng 11/10/2019 | 11:25  | Lượt xem: 2229
Triển khai theo Luật Thủ đô và Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch...