Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Ngày đăng 17/07/2020 | 09:22  | Lượt xem: 1360

Kế hoạch số 3651/KH-QHKT ngày 17/7/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc