Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2020 và các năm tiếp theo
Ngày đăng 09/03/2020 | 09:12  | Lượt xem: 1618

Kế hoạch số 3413/KH-QHKT ngày 03/7/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc